Als de opgespoorde spullen in een bestelwagen passen, worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor het terugbrengen ervan. Mocht het om een groter object gaan, bijvoorbeeld een auto, dan neemt de opsporingsbeambte van Fris eerst contact met u op om te vragen of ze een berger moeten inschakelen (kosten zijn voor u) of dat u zelf het object wilt komen ophalen. In het laatste geval zal de opsporingsbeambte blijven wachten zolang het object niet is veiliggesteld.