Er geldt een maximaal aantal meldingen dat SMC Alarmcentrale voor je opvolgt binnen het gekozen abonnement. Bij het Flex 30 abonnement kun je tot 5 alarmmeldingen doorschakelen naar de alarmcentrale, bij het Vast 365 abonnement ligt het maximum op 24. Het is dus belangrijk dat je bewegingssensor of deur- en raamcontact goed staat afgesteld, zodat er niet onnodig meldingen naar de alarmcentrale worden doorgeschakeld.