Het deur- en raamcontact stuurt elke keer een bericht als de status verandert van open naar dicht of van dicht naar open. Ook stuurt de sensor een bericht als de sensor volgens tijdschema uitschakelt, en het contact op dat moment open is, oftewel de deur of het raam is dan open. Andersom stuurt de sensor ook een melding als volgens tijdsschema het alarm wordt ingeschakeld en het contact open is. Ten slotte stuurt het deur- en raamcontact elke dag een heartbeat-signaal waarmee ook de status van de sensor (open of dicht) in de app wordt geüpdatet.