De afstand van de magneet tot de sensor dient in gesloten toestand van raam of deur idealiter ca. 5 mm te bedragen.