Download de iVeilig app, klik op het menu linksboven en kies “Sensor toevoegen”. Uw camera wordt nu geopend. Richt de camera op de QR-code en de sensor wordt automatisch toegevoegd.