Swipe in de app de balk met de bewegingssensor naar links en tik op het blauwe bewerken-teken. Tik vervolgens onderin op Tijdschema. Nu ziet u alle dagen van de week met bij elke dag twee bolletjes, dit zijn de schakelmomenten waarop het alarm aan- of uitgaat.   

Om het tijdschema aan te passen, versleept u de bolletjes naar het juiste tijdsstip. Als u dubbelklikt op een bolletje wordt het schakelmoment verwijderd. U hoeft namelijk niet per se twee schakelmomenten op een dag geprogrammeerd hebben staan. Als u bijvoorbeeld een weekend weg gaat, kunt u de sensor op vrijdagavond laten aangaan, en op zondagavond laten uitschakelen.  

De groene balk is de tijdsperiode waarbinnen de sensor aanstaat. Als de achtergrond rood wordt, heeft u iets verkeerd gedaan bij het programmeren van de sensor, bijvoorbeeld omdat er een schakelmoment ontbreekt. Er moeten namelijk altijd een even aantal schakelmomenten zijn.  

Door het aan- of uitvinken van het hokje achter maandag bepaalt u of de sensor de week begint in de ‘aan’ of de ‘uit’ toestand.